Edward Szreniawski - Powstanie 1863

prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski - Nauka Polska

prof. zw. dr Janusz Szreniawski - Nauka Polska

dr hab. Piotr Szreniawski - Nauka Polska oraz Wikicytaty

prof. dr hab. Zbigniew Szreniawski - Nauka Polska